Vätterfrukt logo
Vätterfrukt – Vid Vätterns sydöstra strand

Vätterfrukt

Välkommen till oss på Vätterfrukt. Vi består av tre fristående fruktodlingar som säljer och marknadsför våra skördar under det gemensamma varumärket Vätterfrukt. Tillsammans bildar vi Smålands eget lilla Äppelrike, även kallat Äppledalen. Vår trakt, de bördiga kullarna utmed Vätterns sydöstra strand, utgör idag Sveriges tredje största fruktodlingsdistrikt. Här lever och verkar vi, och tillsammans odlar vi frukt som är "en kvalité bättre".

Vi levererar äpplen, päron, plommon och annan frukt till bl a dagligvaruhandeln och restauranger. Vårt mål är att stödja vår närmsta marknad med närodlad frukt, men vi skickar även leveranser till Stockholm, Göteborg och andra områden i Sverige.

Frukt från Vätterbygden, sedan trettiotalet

Äpplen från Äppledalen

Redan på 1930-talet planterades de första fruktträden i Gisebo. Anledningen till att man först anlade fruktodlingar här var det gynnsamma klimatet som Vättern skapar. Närheten till sjön, tillsammans med det sluttande landskapet, skapar väderförhållanden som gör att kölden ”rinner av” marken, det har de som odlar marken här vetat länge.

På våren fungerar Vättern som ett kylelement som bromsar våren och på hösten håller den kvar sommarvärmen vilket ger ett stabilt och gynnsamt klimat.

Efter att en första modig spannmålsbonde tagit steget och gått över till fruktodling var det fler som följde exemplet. Det blev snabbt tydligt för traktens lantbrukare att marken lämpade sig för odling av frukt, och flera av dem bestämde sig för att i någon utsträckning lägga om sin odling, från spannmål till frukt.

Erfarenhet och kompetens har sedan dess förts vidare från generation till generation. Snart 100 år senare levererar vi välodlad frukt med hög kvalitet och tradition, från kullarna kring Vätterns sydöstra strand – Äppledalen.

All hantering av äpplena sker manuellt, vi har egna packerier och närhet till grossist. Detta gör att äpplena håller hög kvalité och är saftspända när de når kunden.

Om oss

Om oss

Vätterfrukts odlare arbetar kontinuerligt för att förnya och föryngra äppelodlingarna, detta för att kunna erbjuda nya moderna sorter till våra kunder, men också för att ha effektiva och rationella odlingar att arbeta med. Givetvis bevarar vi även äldre äppelsorter, t ex Gravensteiner och Åkerö.

Vårt odlargäng består av tre engagerade aktörer, här uppradade där vi trivs allra bäst, bland äppelträden. Med egna packerier kan alla våra odlare arbeta flexibelt och köra flera olika sorter samtidigt.

Vätterfrukts odlare
Odlarnas namn från vänster är Staffan Rudenstam (Rudenstams Bär & Frukt), Per Knutsson (Vistakulle Fruktodling), Jonas Rudenstam (Rudenstams Bär & Frukt), David Rudenstam (Rudenstams Bär & Frukt), Johan Hultman (Hultmans Fruktodling), Fredrik Knutsson (Vistakulle Fruktodling) och Sören Rudenstam (Rudenstams Bär & Frukt).
IP-sigill Klimatcertifiering

IP-sigill Klimatcertifiering

Våra odlare är certifierade enligt IP SIGILL Klimatcertifiering. IP står för integrerad produktion och är den gröna näringens kvalitetssäkring av livsmedelskedjan, från primärproduktion till förädling. Certifieringen innebär att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet genomför kontroller för att säkerställa att regelverket efterföljs.

Att vara klimatcertifierad odlare innebär att man lever upp till krav som ligger långt utanför lagkraven. Det innebär t ex att bevattning, gödsling och växtskydd endast sker om och när det behövs. Odlaren utför så kallade bankprov och kontrollerar förekomsten av olika insekter. Först när antalet skadeinsekter överstiger vissa tröskelvärden bör bekämpning ske.

Svenskt Sigill
Vätterfrukts äppelsorter

Vätterfrukts äppelsorter

Vätterfrukts äppelsorter

På Vätterfrukts tre odlingar har vi ett stort antal olika äppelsorter. För att se vilka äpplen vi odlar, och när de finns i butik, kan du klicka på bilden nedan.

Våra äppelsorter